circulair ontwerp

Hoe gaan we om met onze beperkte middelen?

Hoe gaan we om met onze beperkte middelen?

Het circulaire ontwerp proces

Grondstoffen worden schaar en moeten hier zorgvuldig mee omgaan. Deze uitspraak is niets nieuws meer.

Onze ontwerpen, de toegepaste materialen en productielocaties zijn speciaal geselecteerd om tot een optimale mix te komen. Dit kan zelfs per project variëren.

Het circulaire ontwerp proces spreekt ons in het bijzonder aan. Een tweede leven voor is voor onze straatmeubilair goed mogelijk. Als uitgangspunt hebben wij een technische levensduur van 15-20 jaar voor onze producten. Na deze periode zijn ze met minimale inspanning door lokale bedrijven te refurbishen en opnieuw in te zetten.

Wilt u meer weten over de circulaire economie. Kijk dan op https://www.ellenmacarthurfoundation.org/

CO2 Footprint

Naast de circulaire benadering kijken we naar CO2 footprint van het product. Onze ontwerpsoftware laat direct zien wat de invloed van elke ontwerpkeuze is. Afwegingen kunnen vervolgens gemaakt om CO2 uitstoot te beperken.

 

Duurzaam verbouwd hout

De herkomst van hout is natuurlijk ook een belangrijk aspect van onze producten. Als onderneming zijn wij wettelijke verplicht om duurzaam verbouwd hardhout te leveren. Het tropisch hardhout dat wij toepassen komt uit FSC gecertificeerde kanalen. Het hout van loofbomen, zoals eiken, komt uit Europa en is duurzaam verbouwd. Voor loofhout zijn er meerdere typen certificeringen.

Instanties:

 

Het landschappelijke ontwerp

Dit is misschien wel een van meest onderschatte van aspecten van duurzaamheid. Een afvalbak die bijvoorbeeld staat op een plek waar hij amper wordt gebruikt, is discutabel. Bij elke leging worden er weer middelen inzet om hem te legen of om te beoordelen of hij leeg is. Geen afvalbak was wellicht een betere keuze geweest.

Ook hierbij kunnen wij u adviseren zodat er geen middelen onnodige verloren gaan.